You are here

Płyta pilśniowa

Format: 2745x1700 mm
Grubość: 3,2 mm
Gęstość: 800-1000 kg/m3
Kod ТNWED: 441111000
Klasa emisji formaldehydu: E1
Standard: GOST 4598-86

Płyta pilśniowa jest dostarczana na paletach, z warstwami ochronnymi ze wszystkich stron oraz powiązana jest paskami metalowymi.